Berkelium (Bk)

Berkelium (latinsky Berkelium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 97. Nachází se v 0. periodě a 12. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Berkelium
Latinský název Berkelium
Atomová relativní hmotnost 247,07
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 97
Skupenství (20 °C) -
Hustota 14,8 g/cm3
Počet izotopů 83