Kyslík (O)

Kyslík (latinsky Oxygenium) je prvek s protonovým číslem 8. Nachází se v 2. periodě a 16. skupině. Patří mezi nekovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Kyslík
Latinský název Oxygenium
Atomová relativní hmotnost 15,9994
Elektronegativita 3,5
Protonové číslo 8
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,00143 g/cm3
Počet izotopů 8