Beryllium (Be)

Beryllium (latinsky Beryllium) je prvek s protonovým číslem 4. Nachází se v 2. periodě a 2. skupině. Patří mezi kovy alkalických zemin a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Beryllium
Latinský název Beryllium
Atomová relativní hmotnost 9,01218
Elektronegativita 1,5
Protonové číslo 4
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 1,85 g/cm3
Počet izotopů 6