Kobalt (Co)

Kobalt (latinsky Cobaltum) je prvek s protonovým číslem 27. Nachází se v 4. periodě a 9. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Kobalt
Latinský název Cobaltum
Atomová relativní hmotnost 58,9332
Elektronegativita 1,7
Protonové číslo 27
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 8,86 g/cm3
Počet izotopů 14