Bohrium (Bh)

Bohrium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 107. Nachází se v 7. periodě a 7. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Bohrium
Atomová relativní hmotnost 262,123
Protonové číslo 107
Skupenství (20 °C) -
Hustota 37 g/cm3