Krypton (Kr)

Krypton (latinsky Krypton) je prvek s protonovým číslem 36. Nachází se v 4. periodě a 18. skupině. Patří mezi vzácné plyny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Krypton
Latinský název Krypton
Atomová relativní hmotnost 83,8
Elektronegativita 3,6
Protonové číslo 36
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,00373 g/cm3
Počet izotopů 23