Antimon (Sb)

Antimon (latinsky Stibium) je prvek s protonovým číslem 51. Nachází se v 5. periodě a 15. skupině. Patří mezi polokovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Antimon
Latinský název Stibium
Atomová relativní hmotnost 121,75
Elektronegativita 1,8
Protonové číslo 51
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 6,69 g/cm3
Počet izotopů 29