Cesium (Cs)

Cesium (latinsky Caesium) je prvek s protonovým číslem 55. Nachází se v 6. periodě a 1. skupině. Patří mezi alkalické kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Cesium
Latinský název Caesium
Atomová relativní hmotnost 132,905
Elektronegativita 0,86
Protonové číslo 55
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 1,87 g/cm3
Počet izotopů 22