Hořčík (Mg)

Hořčík (latinsky Magnesium) je prvek s protonovým číslem 12. Nachází se v 3. periodě a 2. skupině. Patří mezi kovy alkalických zemin a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Hořčík
Latinský název Magnesium
Atomová relativní hmotnost 24,305
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 12
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 1,74 g/cm3
Počet izotopů 8