Curium (Cm)

Curium (latinsky Curium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 96. Nachází se v 0. periodě a 11. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Curium
Latinský název Curium
Atomová relativní hmotnost 247,07
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 96
Skupenství (20 °C) -
Hustota 13,5 g/cm3
Počet izotopů 133