Nobelium (No)

Nobelium (latinsky Nobelium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 102. Nachází se v 0. periodě a 17. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Nobelium
Latinský název Nobelium
Atomová relativní hmotnost 259,101
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 102
Skupenství (20 °C) -
Počet izotopů 73