Seaborgium (Sg)

Seaborgium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 106. Nachází se v 7. periodě a 6. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Seaborgium
Atomová relativní hmotnost 263,118
Protonové číslo 106
Skupenství (20 °C) -
Hustota 35 g/cm3