Xenon (Xe)

Xenon (latinsky Xenon) je prvek s protonovým číslem 54. Nachází se v 5. periodě a 18. skupině. Patří mezi vzácné plyny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Xenon
Latinský název Xenon
Atomová relativní hmotnost 131,29
Elektronegativita 2,2
Protonové číslo 54
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,00589 g/cm3
Počet izotopů 31