Americium (Am)

Americium (latinsky Americium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 95. Nachází se v 0. periodě a 10. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Americium
Latinský název Americium
Atomová relativní hmotnost 243,061
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 95
Skupenství (20 °C) -
Hustota 13,7 g/cm3
Počet izotopů 133