Thorium (Th)

Thorium (latinsky Thorium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 90. Nachází se v 0. periodě a 5. skupině. Patří mezi aktinoidy a vyskytuje se v přírodě.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Thorium
Latinský název Thorium
Atomová relativní hmotnost 232,038
Elektronegativita 1,1
Protonové číslo 90
Skupenství (20 °C) -
Hustota 11,7 g/cm3
Počet izotopů 12