Baryum (Ba)

Baryum (latinsky Baryum) je prvek s protonovým číslem 56. Nachází se v 6. periodě a 2. skupině. Patří mezi kovy alkalických zemin a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Baryum
Latinský název Baryum
Atomová relativní hmotnost 137,327
Elektronegativita 0,97
Protonové číslo 56
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 3,59 g/cm3
Počet izotopů 25