Hassium (Hs)

Hassium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 108. Nachází se v 7. periodě a 8. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Hassium
Atomová relativní hmotnost 265,1
Protonové číslo 108
Skupenství (20 °C) -
Hustota 41 g/cm3