Helium (He)

Helium (latinsky Helium) je prvek s protonovým číslem 2. Nachází se v 1. periodě a 18. skupině. Patří mezi vzácné plyny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Helium
Latinský název Helium
Atomová relativní hmotnost 4,0026
Elektronegativita 4,5
Protonové číslo 2
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,000179 g/cm3
Počet izotopů 5