Gallium (Ga)

Gallium (latinsky Gallium) je prvek s protonovým číslem 31. Nachází se v 4. periodě a 13. skupině. Patří mezi ostatní kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Gallium
Latinský název Gallium
Atomová relativní hmotnost 69,723
Elektronegativita 1,8
Protonové číslo 31
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 5,91 g/cm3
Počet izotopů 14