Křemík (Si)

Křemík (latinsky Silicium) je prvek s protonovým číslem 14. Nachází se v 3. periodě a 14. skupině. Patří mezi polokovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Křemík
Latinský název Silicium
Atomová relativní hmotnost 28,0855
Elektronegativita 1,7
Protonové číslo 14
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 2,33 g/cm3
Počet izotopů 8