Mangan (Mn)

Mangan (latinsky Manganum) je prvek s protonovým číslem 25. Nachází se v 4. periodě a 7. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Mangan
Latinský název Manganum
Atomová relativní hmotnost 54,938
Elektronegativita 1,6
Protonové číslo 25
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 7,44 g/cm3
Počet izotopů 11