Ruthenium (Ru)

Ruthenium (latinsky Ruthenium) je prvek s protonovým číslem 44. Nachází se v 5. periodě a 8. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Ruthenium
Latinský název Ruthenium
Atomová relativní hmotnost 101,07
Elektronegativita 1,4
Protonové číslo 44
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 12,4 g/cm3
Počet izotopů 16