Arsen (As)

Arsen (latinsky Arsenicum) je prvek s protonovým číslem 33. Nachází se v 4. periodě a 15. skupině. Patří mezi polokovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Arsen
Latinský název Arsenicum
Atomová relativní hmotnost 74,9216
Elektronegativita 2,2
Protonové číslo 33
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 5,78 g/cm3
Počet izotopů 14