Fluor (F)

Fluor (latinsky Fluorum) je prvek s protonovým číslem 9. Nachází se v 2. periodě a 17. skupině. Patří mezi halogeny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Fluor
Latinský název Fluorum
Atomová relativní hmotnost 18,9984
Elektronegativita 4,1
Protonové číslo 9
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,0017 g/cm3
Počet izotopů 6