Darmstadtium (Ds)

Darmstadtium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 110. Nachází se v 7. periodě a 10. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Darmstadtium
Atomová relativní hmotnost 269
Protonové číslo 110
Skupenství (20 °C) -