Ytterbium (Yb)

Ytterbium (latinsky Ytterbium) je prvek s protonovým číslem 70. Nachází se v 0. periodě a 17. skupině. Patří mezi lanthanoidy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Ytterbium
Latinský název Ytterbium
Atomová relativní hmotnost 173,04
Elektronegativita 1,1
Protonové číslo 70
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 6,97 g/cm3
Počet izotopů 16