Neon (Ne)

Neon (latinsky Neon) je prvek s protonovým číslem 10. Nachází se v 2. periodě a 18. skupině. Patří mezi vzácné plyny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Neon
Latinský název Neon
Atomová relativní hmotnost 20,1797
Elektronegativita 4
Protonové číslo 10
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,0009 g/cm3
Počet izotopů 8