Síra (S)

Síra (latinsky Sulphur) je prvek s protonovým číslem 16. Nachází se v 3. periodě a 16. skupině. Patří mezi nekovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Síra
Latinský název Sulphur
Atomová relativní hmotnost 32,066
Elektronegativita 2,4
Protonové číslo 16
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 2,07 g/cm3
Počet izotopů 10