Wolfram (W)

Wolfram (latinsky Wolframium) je prvek s protonovým číslem 74. Nachází se v 6. periodě a 6. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Wolfram
Latinský název Wolframium
Atomová relativní hmotnost 183,85
Elektronegativita 1,4
Protonové číslo 74
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 19,3 g/cm3
Počet izotopů 22