Jod (I)

Jod (latinsky Iodum) je prvek s protonovým číslem 53. Nachází se v 5. periodě a 17. skupině. Patří mezi halogeny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Jod
Latinský název Iodum
Atomová relativní hmotnost 126,904
Elektronegativita 2,2
Protonové číslo 53
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 4,93 g/cm3
Počet izotopů 24