Meitnerium (Mt)

Meitnerium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 109. Nachází se v 7. periodě a 9. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Meitnerium
Atomová relativní hmotnost 266,1
Protonové číslo 109
Skupenství (20 °C) -
Hustota 35 g/cm3