Terbium (Tb)

Terbium (latinsky Terbium) je prvek s protonovým číslem 65. Nachází se v 0. periodě a 12. skupině. Patří mezi lanthanoidy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Terbium
Latinský název Terbium
Atomová relativní hmotnost 158,925
Elektronegativita 1,1
Protonové číslo 65
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 8,23 g/cm3
Počet izotopů 24