Ununhexium (Uuh)

Ununhexium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 116. Nachází se v 7. periodě a 16. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Ununhexium
Atomová relativní hmotnost 289
Protonové číslo 116
Skupenství (20 °C) -