Stroncium (Sr)

Stroncium (latinsky Strontium) je prvek s protonovým číslem 38. Nachází se v 5. periodě a 2. skupině. Patří mezi kovy alkalických zemin a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Stroncium
Latinský název Strontium
Atomová relativní hmotnost 87,62
Elektronegativita 0,99
Protonové číslo 38
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 2,64 g/cm3
Počet izotopů 18