Plutonium (Pu)

Plutonium (latinsky Plutonium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 94. Nachází se v 0. periodě a 9. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Plutonium
Latinský název Plutonium
Atomová relativní hmotnost 244,064
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 94
Skupenství (20 °C) -
Hustota 19,8 g/cm3
Počet izotopů 163