Brom (Br)

Brom (latinsky Bromum) je prvek s protonovým číslem 35. Nachází se v 4. periodě a 17. skupině. Patří mezi halogeny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má kapalné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Brom
Latinský název Bromum
Atomová relativní hmotnost 79,904
Elektronegativita 2,7
Protonové číslo 35
Skupenství (20 °C) kapalné
Hustota 3,12 g/cm3
Počet izotopů 19