Fermium (Fm)

Fermium (latinsky Fermium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 100. Nachází se v 0. periodě a 15. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Fermium
Latinský název Fermium
Atomová relativní hmotnost 257,095
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 100
Skupenství (20 °C) -
Počet izotopů 103