Palladium (Pd)

Palladium (latinsky Palladium) je prvek s protonovým číslem 46. Nachází se v 5. periodě a 10. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Palladium
Latinský název Palladium
Atomová relativní hmotnost 106,42
Elektronegativita 1,3
Protonové číslo 46
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 12 g/cm3
Počet izotopů 21