Vápník (Ca)

Vápník (latinsky Calcium) je prvek s protonovým číslem 20. Nachází se v 4. periodě a 2. skupině. Patří mezi kovy alkalických zemin a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Vápník
Latinský název Calcium
Atomová relativní hmotnost 40,078
Elektronegativita 1
Protonové číslo 20
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 1,54 g/cm3
Počet izotopů 14