Chlor (Cl)

Chlor (latinsky Chlorum) je prvek s protonovým číslem 17. Nachází se v 3. periodě a 17. skupině. Patří mezi halogeny a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Chlor
Latinský název Chlorum
Atomová relativní hmotnost 35,4527
Elektronegativita 2,8
Protonové číslo 17
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,00321 g/cm3
Počet izotopů 11