Ununoktium (Uuo)

Ununoktium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 118. Nachází se v 7. periodě a 18. skupině. Patří mezi vzácné plyny.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Ununoktium
Atomová relativní hmotnost 293
Protonové číslo 118
Skupenství (20 °C) -