Bor (B)

Bor (latinsky Borum) je prvek s protonovým číslem 5. Nachází se v 2. periodě a 13. skupině. Patří mezi polokovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Bor
Latinský název Borum
Atomová relativní hmotnost 10,811
Elektronegativita 2
Protonové číslo 5
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 2,34 g/cm3
Počet izotopů 6