Stříbro (Ag)

Stříbro (latinsky Argentum) je prvek s protonovým číslem 47. Nachází se v 5. periodě a 11. skupině. Patří mezi přechodné kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Stříbro
Latinský název Argentum
Atomová relativní hmotnost 107,868
Elektronegativita 1,4
Protonové číslo 47
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 10,5 g/cm3
Počet izotopů 27