Europium (Eu)

Europium (latinsky Europium) je prvek s protonovým číslem 63. Nachází se v 0. periodě a 10. skupině. Patří mezi lanthanoidy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Europium
Latinský název Europium
Atomová relativní hmotnost 151,965
Elektronegativita 1
Protonové číslo 63
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 5,24 g/cm3
Počet izotopů 21