Roentgenium (Rg)

Roentgenium je radioaktivní prvek s protonovým číslem 111. Nachází se v 7. periodě a 11. skupině. Patří mezi transaktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Latinský název Roentgenium
Atomová relativní hmotnost 272
Protonové číslo 111
Skupenství (20 °C) -