Kalifornium (Cf)

Kalifornium (latinsky Californium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 98. Nachází se v 0. periodě a 13. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Kalifornium
Latinský název Californium
Atomová relativní hmotnost 251,08
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 98
Skupenství (20 °C) -
Hustota 15,1 g/cm3
Počet izotopů 123