Vodík (H)

Vodík (latinsky Hydrogenium) je prvek s protonovým číslem 1. Nachází se v 1. periodě a 1. skupině. Patří mezi nekovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má plynné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Vodík
Latinský název Hydrogenium
Atomová relativní hmotnost 1,00794
Elektronegativita 2,2
Protonové číslo 1
Skupenství (20 °C) plynné
Hustota 0,0000899 g/cm3
Počet izotopů 3