Lawrencium (Lr)

Lawrencium (latinsky Lawrentium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 103. Nachází se v 0. periodě a 18. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Lawrencium
Latinský název Lawrentium
Atomová relativní hmotnost 260,105
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 103
Skupenství (20 °C) -
Počet izotopů 203