Mendelevium (Md)

Mendelevium (latinsky Mendelevium) je radioaktivní prvek s protonovým číslem 101. Nachází se v 0. periodě a 16. skupině. Patří mezi aktinoidy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Mendelevium
Latinský název Mendelevium
Atomová relativní hmotnost 258,099
Elektronegativita 1,2
Protonové číslo 101
Skupenství (20 °C) -
Počet izotopů 33