Sodík (Na)

Sodík (latinsky Natrium) je prvek s protonovým číslem 11. Nachází se v 3. periodě a 1. skupině. Patří mezi alkalické kovy a vyskytuje se v přírodě. Při teplotě 20 °C má pevné skupenství.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Český název Sodík
Latinský název Natrium
Atomová relativní hmotnost 22,9898
Elektronegativita 1
Protonové číslo 11
Skupenství (20 °C) pevné
Hustota 0,971 g/cm3
Počet izotopů 7